CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những thông tin chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Kiểm tra quyền riêng tư

Bạn đang muốn thay đổi các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư?

Thực hiện Kiểm tra quyền riêng tư

Có hiệu lực từ 15 tháng 12, 2022 | Các phiên bản đã lưu trữ | Tải bản PDF xuống

Chúng tôi phát triển một loạt các dịch vụ giúp hàng triệu người hàng ngày khám phá và tương tác với thế giới theo những cách mới. Các dịch vụ của chúng tôi gồm có:

 • Các ứng dụng, trang web và thiết bị của Google, chẳng hạn như Tìm kiếm, YouTube và Google Home
 • Các nền tảng như trình duyệt Chrome và hệ điều hành Android
 • Các sản phẩm tích hợp vào các ứng dụng và trang web của bên thứ ba, chẳng hạn như dịch vụ quảng cáo, phân tích và Google Maps đã nhúng

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ của chúng tôi theo nhiều cách khác nhau để quản lý quyền riêng tư của mình. Ví dụ: bạn có thể đăng ký một Tài khoản Google nếu muốn tạo và quản lý những nội dung như email và ảnh, hoặc xem thêm các kết quả tìm kiếm có liên quan. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhiều dịch vụ của Google khi đã đăng xuất hoặc không cần tạo tài khoản, chẳng hạn như tìm kiếm trên Google hoặc xem các video trên YouTube. Bạn cũng có thể chọn duyệt web ở chế độ riêng tư, chẳng hạn như Chế độ ẩn danh trên Chrome. Hơn nữa, trên những dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể điều chỉnh các chế độ cài đặt quyền riêng tư để kiểm soát thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.

Để giúp giải thích mọi điều rõ ràng nhất có thể, chúng tôi đã thêm các ví dụ, video giải thích và các định nghĩa cho những thuật ngữ chính. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

THÔNG TIN GOOGLE THU THẬP

Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ các loại thông tin mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin để cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho tất cả người dùng của mình — từ việc xác định những thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như quảng cáo nào bạn sẽ thấy hữu ích nhất, những người quan trọng nhất với bạn khi trực tuyến hay những video nào trên YouTube mà bạn có thể thích. Thông tin Google thu thập và cách thông tin đó được sử dụng tùy thuộc vào cách bạn dùng các dịch vụ của chúng tôi cũng như cách bạn quản lý các tùy chọn kiểm soát bảo mật của mình.

Khi bạn không đăng nhập vào một Tài khoản Google, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập được cùng với các giá trị nhận dạng duy nhất được liên kết với trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị bạn đang sử dụng. Cách này cho phép chúng tôi thực hiện được những việc như duy trì các lựa chọn ưu tiên của bạn trong các phiên duyệt web, chẳng hạn như ngôn ngữ bạn ưa thích hay có hiển thị cho bạn các kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo phù hợp hơn dựa trên hoạt động của bạn hay không.

Khi bạn đã đăng nhập, chúng tôi cũng thu thập cả thông tin mà chúng tôi lưu trữ cùng với Tài khoản Google của bạn. Chúng tôi xem những thông tin này là thông tin cá nhân.

Những thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Khi tạo một Tài khoản Google, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (bao gồm tên của bạn và mật khẩu). Bạn cũng có thể chọn thêm số điện thoại hoặc thông tin thanh toán vào tài khoản của mình. Ngay cả khi không đăng nhập vào Tài khoản Google, bạn vẫn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin như địa chỉ email để liên lạc với Google hoặc nhận thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi cũng thu thập nội dung bạn tạo, tải lên hoặc nhận được từ những người khác khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Nội dung này bao gồm những thứ như email bạn viết và nhận, ảnh và video bạn lưu, tài liệu và bảng tính bạn tạo cũng như các nhận xét bạn viết về những video trên YouTube.

Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thu thập thông tin về các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà bạn dùng để truy cập vào dịch vụ của Google. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các tính năng như tự động cập nhật sản phẩm và giảm độ sáng màn hình nếu pin sắp hết.

Thông tin chúng tôi thu thập gồm có các giá trị nhận dạng duy nhất, loại trình duyệt và các mục cài đặt, loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động, bao gồm cả tên nhà mạng và số điện thoại, và số phiên bản của ứng dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về việc tương tác giữa các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị của bạn với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày, giờ cũng như URL tham chiếu của yêu cầu của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Google trên thiết bị của bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi — ví dụ như khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Play hoặc khi một dịch vụ kiểm tra để tìm các bản cập nhật tự động. Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị Android có các ứng dụng Google, thiết bị của bạn sẽ định kỳ kết nối với máy chủ của Google để cung cấp thông tin về thiết bị của bạn và hoạt động kết nối với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm những thứ như loại thiết bị và tên nhà mạng, báo cáo sự cố, những ứng dụng bạn đã cài đặt, và thông tin khác về cách bạn đang sử dụng thiết bị Android của mình (tuỳ thuộc vào các chế độ cài đặt thiết bị mà bạn thiết lập).

Hoạt động của bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất một video trên YouTube mà bạn có thể thích. Thông tin về hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc gửi và nhận tin nhắn, thì chúng tôi có thể thu thập thông tin nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của bạn, chẳng hạn như số điện thoại của bạn, số của bên gọi, số của bên nhận, số chuyển tiếp, địa chỉ email của người gửi và người nhận, ngày giờ của cuộc gọi và tin nhắn, thời lượng cuộc gọi, thông tin định tuyến, và loại cũng như số lượng cuộc gọi và tin nhắn.

Bạn có thể truy cập vào Tài khoản Google của mình để tìm và quản lý thông tin về hoạt động đã lưu trong tài khoản.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Truy cập vào Tài khoản Google

Thông tin về vị trí của bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của bạn khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp những tính năng như thông tin chỉ đường lái xe, kết quả tìm kiếm về những địa điểm gần bạn và quảng cáo dựa trên vị trí khái quát của bạn.

Chúng tôi có thể xác định vị trí của bạn với độ chính xác khác nhau bằng:

Các loại dữ liệu vị trí chúng tôi thu thập và thời gian chúng tôi lưu trữ sẽ tuỳ thuộc một phần vào thiết bị và các chế độ cài đặt tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có thể bật hoặc tắt vị trí của thiết bị Android bằng cách dùng ứng dụng cài đặt của thiết bị. Bạn cũng có thể bật Nhật ký vị trí nếu bạn muốn tạo bản đồ riêng tư về những nơi bạn đến có mang theo các thiết bị đã đăng nhập. Ngoài ra, nếu chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng đang bật, các nội dung bạn tìm kiếm và hoạt động khác của bạn trên các dịch vụ của Google (cũng có thể bao gồm cả thông tin vị trí) sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin vị trí.


Trong một số trường hợp, Google cũng thu thập thông tin về bạn từ các nguồn có thể truy cập công khai. Ví dụ: nếu tên bạn xuất hiện trên báo địa phương, công cụ Tìm kiếm của Google có thể lập chỉ mục bài viết đó và hiển thị cho người khác nếu họ tìm kiếm tên bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các đối tác đáng tin cậy, chẳng hạn như những dịch vụ danh bạ cung cấp cho chúng tôi thông tin doanh nghiệp được hiển thị trên các dịch vụ của Google, những đối tác tiếp thị cung cấp cho chúng tôi thông tin về khách hàng tiềm năng của các dịch vụ dành cho doanh nghiệp và những đối tác bảo mật cung cấp cho chúng tôi thông tin để chống lại hành vi lạm dụng. Chúng tôi cũng nhận thông tin từ các đối tác quảng cáo để cung cấp các dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thay mặt họ.

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin, bao gồm cả các cookie, thẻ pixel, tính năng lưu trữ cục bộ, chẳng hạn như tính năng lưu trữ web của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của ứng dụng, cơ sở dữ liệu và nhật ký máy chủ.

LÝ DO GOOGLE THU THẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi sử dụng dữ liệu để phát triển các dịch vụ tốt hơn

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ tất cả các dịch vụ của mình cho những mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ bạn tìm kiếm để trả về kết quả hoặc giúp bạn chia sẻ nội dung bằng cách đề xuất người nhận từ danh bạ của bạn.

Duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi hoạt động như dự tính, chẳng hạn như theo dõi tình trạng ngừng hoạt động hoặc khắc phục các sự cố mà bạn báo cáo cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn dùng thông tin của bạn để cải tiến các dịch vụ của mình — ví dụ: việc hiểu cụm từ tìm kiếm nào thường bị viết sai chính tả nhất sẽ giúp chúng tôi cải thiện tính năng kiểm tra lỗi chính tả dùng trên các dịch vụ của chúng tôi.

Phát triển các dịch vụ mới

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được trong các dịch vụ hiện có để giúp phát triển những dịch vụ mới. Ví dụ: việc hiểu cách mọi người sắp xếp ảnh trong Picasa, ứng dụng ảnh đầu tiên của Google, đã giúp chúng tôi thiết kế và ra mắt Google Photos.

Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa, bao gồm cả nội dung và quảng cáo

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi cho bạn, bao gồm cả việc cung cấp các nội dung đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và các kết quả tìm kiếm tùy chỉnh. Ví dụ: Trang Kiểm tra bảo mật cung cấp các mẹo bảo mật phù hợp với cách bạn sử dụng các sản phẩm của Google. Google Play sử dụng những thông tin như các ứng dụng bạn đã cài đặt và video bạn đã xem trên YouTube để đề xuất những ứng dụng mới mà bạn có thể thích.

Tuỳ vào các chế độ cài đặt của bạn, chúng tôi cũng có thể hiển thị cho bạn quảng cáo được cá nhân hoá dựa trên mối quan tâm của bạn. Ví dụ: nếu tìm “xe đạp địa hình”, bạn có thể nhìn thấy quảng cáo về thiết bị thể thao khi duyệt xem một trang web hiển thị quảng cáo do Google phân phát. Bạn có thể kiểm soát thông tin chúng tôi sử dụng để hiển thị quảng cáo cho bạn bằng cách truy cập vào phần cài đặt quảng cáo trong Trung tâm quảng cáo của tôi.

 • Chúng tôi không hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên những danh mục nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục hoặc sức khỏe.
 • Chúng tôi không hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên nội dung của bạn trong Drive, Gmail hoặc Photos.
 • Chúng tôi không chia sẻ với nhà quảng cáo những thông tin nhận dạng cá nhân bạn như tên hoặc email của bạn, trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm vậy. Ví dụ: nếu bạn thấy quảng cáo cho một cửa hàng hoa gần đó và chọn nút “nhấn để gọi”, thì chúng tôi sẽ kết nối cuộc gọi và có thể chia sẻ số điện thoại của bạn với cửa hàng hoa đó.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

Đo lường hiệu quả

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi dùng dữ liệu để phân tích và đo lường nhằm hiểu rõ cách các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Ví dụ: chúng tôi phân tích dữ liệu về các lần bạn truy cập vào các trang web của chúng tôi để làm những việc như tối ưu hoá thiết kế sản phẩm. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu về các quảng cáo bạn tương tác để giúp các nhà quảng cáo hiểu rõ hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ. Chúng tôi dùng nhiều công cụ để làm việc này, bao gồm cả Google Analytics. Khi bạn truy cập các trang web hoặc dùng những ứng dụng sử dụng Google Analytics, khách hàng của Google Analytics có thể chọn cho phép Google liên kết thông tin về hoạt động của bạn trên trang web hoặc ứng dụng đó với hoạt động trên các trang web hoặc ứng dụng khác sử dụng các dịch vụ quảng cáo của chúng tôi.

Liên lạc với bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn từ một vị trí bất thường. Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi hoặc cải tiến sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với Google, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải.

Bảo vệ Google, người dùng của Google và mọi người nói chung

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp cải thiện độ an toàn và tin cậy cho các dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với hành vi gian lận, lạm dụng, các rủi ro về bảo mật và vấn đề kỹ thuật có thể gây hại cho Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung.


Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của bạn cho những mục đích này. Chúng tôi sử dụng các hệ thống tự động phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn những thứ như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo được cá nhân hóa và những tính năng khác được điều chỉnh phù hợp với cách bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn phân tích nội dung của bạn để giúp phát hiện hành vi lạm dụng, chẳng hạn như spam, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toán để nhận ra các mẫu trong dữ liệu. Ví dụ: Google Dịch giúp mọi người giao tiếp giữa các ngôn ngữ bằng cách phát hiện các mẫu ngôn ngữ thường gặp trong những cụm từ bạn yêu cầu dịch.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được trong các dịch vụ của mình và trên các thiết bị của bạn cho những mục đích mô tả ở trên. Ví dụ: nếu xem các video về những người chơi ghi ta trên YouTube, bạn có thể thấy một quảng cáo cho lớp học dạy chơi ghi ta trên một trang web sử dụng sản phẩm quảng cáo của chúng tôi. Tùy vào các mục cài đặt tài khoản của bạn, hoạt động bạn thực hiện trên các trang web và ứng dụng khác có thể được liên kết với thông tin cá nhân của bạn để cải thiện các dịch vụ của Google và những quảng cáo do Google phân phối.

Nếu người dùng khác đã có địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác nhận dạng bạn, thì chúng tôi có thể hiển thị cho họ thông tin Tài khoản Google hiển thị công khai của bạn, chẳng hạn như tên và ảnh. Thông tin này giúp mọi người xác định, ví dụ như, một email đến từ bạn.

Chúng tôi sẽ xin phép bạn trước khi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích không được đề cập đến trong Chính sách bảo mật này.

CÁC TÙY CHỌN KIỂM SOÁT BẢO MẬT CỦA BẠN

Bạn có các lựa chọn liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập và cách thông tin được sử dụng

Mục này mô tả các tùy chọn kiểm soát chính dùng để quản lý quyền riêng tư của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi. Bạn cũng có thể truy cập vào trang Kiểm tra bảo mật để xem lại và điều chỉnh các mục cài đặt bảo mật quan trọng. Ngoài những công cụ này, chúng tôi cũng cung cấp các tùy chọn cài đặt bảo mật cụ thể trong các sản phẩm của mình — bạn có thể tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn bảo mật sản phẩm của chúng tôi.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chuyển đến trang Kiểm tra bảo mật

Quản lý, xem lại và cập nhật thông tin của bạn

Khi đã đăng nhập, bạn luôn có thể xem lại và cập nhật thông tin bằng cách truy cập vào các dịch vụ bạn sử dụng. Ví dụ: cả hai dịch vụ Photos và Drive đều được thiết kế để giúp bạn quản lý các loại nội dung cụ thể mà bạn đã lưu với Google.

Chúng tôi cũng tạo một nơi để bạn xem lại và kiểm soát thông tin đã lưu trong Tài khoản Google của bạn. Trang Tài khoản Google của bạn gồm có:

Các tùy chọn kiểm soát bảo mật

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Các tùy chọn kiểm soát hoạt động

Xác định những loại hoạt động bạn muốn lưu trong tài khoản của mình. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký hoạt động trên YouTube, các video bạn xem và nội dung bạn tìm kiếm sẽ được lưu vào tài khoản của bạn để bạn có thể nhận được nội dung đề xuất phù hợp hơn và để hệ thống ghi nhớ nơi bạn dừng xem trước đó. Nếu bạn đã bật chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng, nội dung bạn tìm kiếm và hoạt động của bạn trên các dịch vụ khác của Google sẽ được lưu vào tài khoản của bạn, nhờ đó, bạn có thể trải nghiệm nhiều nội dung và dịch vụ phù hợp hơn, chẳng hạn như khả năng tìm kiếm nhanh hơn và ứng dụng cũng như nội dung đề xuất hữu ích hơn. Chế độ Hoạt động trên web và ứng dụng còn có một chế độ cài đặt phụ cho phép bạn kiểm soát xem thông tin về hoạt động của bạn trên những trang web, ứng dụng và thiết bị khác sử dụng các dịch vụ của Google (chẳng hạn như những ứng dụng bạn cài đặt và sử dụng trên thiết bị Android) có được lưu vào Tài khoản Google của bạn và được sử dụng để cải thiện các dịch vụ của Google hay không.

Chuyển đến mục Kiểm soát hoạt động

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Cài đặt quảng cáo

Quản lý các tùy chọn về quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo. Bạn có thể chỉnh sửa các sở thích của mình, chọn liệu thông tin cá nhân của bạn có dùng để làm cho các quảng cáo có liên quan hơn với bạn hay không, và bật hoặc tắt các dịch vụ quảng cáo nhất định.

Chuyển đến Trung tâm quảng cáo của tôi

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Giới thiệu về bạn

Quản lý thông tin cá nhân trong Tài khoản Google của bạn và quyết định xem ai có thể xem thông tin đó trên các dịch vụ của Google.

Chuyển đến trang Giới thiệu về bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xác nhận được chia sẻ

Chọn liệu tên và ảnh của bạn có xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn, chẳng hạn như các bài đánh giá và các đề xuất hiển thị trong quảng cáo hay không.

Chuyển đến trang Xác nhận được chia sẻ

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Các trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google

Quản lý thông tin mà những trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn như Google Analytics, có thể chia sẻ với Google khi bạn truy cập hoặc tương tác với các dịch vụ của họ.

Truy cập vào phần Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng dùng dịch vụ của chúng tôi

Các cách xem lại và cập nhật thông tin của bạn

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Hoạt động của tôi

Trang Hoạt động của tôi cho phép bạn xem lại và kiểm soát dữ liệu được lưu vào Tài khoản Google của bạn khi bạn đăng nhập và sử dụng các dịch vụ của Google, chẳng hạn như các nội dung tìm kiếm bạn thực hiện hoặc các lần bạn truy cập vào Google Play. Bạn có thể duyệt qua theo ngày và theo chủ đề cũng như xóa một phần hoặc tất cả hoạt động của mình.

Chuyển đến trang Hoạt động của tôi

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Trang tổng quan Google

Trang tổng quan Google cho phép bạn quản lý thông tin liên kết với các sản phẩm cụ thể.

Chuyển đến Trang tổng quan

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Thông tin cá nhân của bạn

Quản lý thông tin liên hệ của bạn, chẳng hạn như tên, email và số điện thoại.

Chuyển đến trang Thông tin cá nhân

Khi đã đăng xuất, bạn có thể quản lý thông tin liên kết với trình duyệt hoặc thiết bị của mình, bao gồm:

 • Cá nhân hóa tìm kiếm khi đã đăng xuất: Chọn liệu hoạt động tìm kiếm của bạn có dùng để cung cấp cho bạn các kết quả và nội dung đề xuất có liên quan hơn không.
 • Các tùy chọn cài đặt YouTube: Tạm dừng và xóa Lịch sử tìm kiếm trên YouTubeLịch sử xem trên YouTube của bạn.
 • Các tùy chọn cài đặt quảng cáo: Quản lý các tùy chọn của bạn về những quảng cáo hiển thị cho bạn trên Google cũng như trên các trang web và ứng dụng hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

Xuất, loại bỏ và xóa thông tin của bạn

Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Google của mình nếu muốn sao lưu hoặc sử dụng nội dung này với một dịch vụ bên ngoài Google.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xuất dữ liệu của bạn

Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xóa thông tin của bạn

Bạn có thể sử dụng Trình quản lý tài khoản không hoạt động để cấp cho người khác quyền truy cập vào một số phần trong Tài khoản Google của bạn phòng trường hợp bạn đột ngột không thể sử dụng tài khoản.

Và cuối cùng, bạn cũng có thể yêu cầu xoá nội dung khỏi các dịch vụ cụ thể của Google dựa trên luật hiện hành và chính sách của chúng tôi.


Có nhiều cách khác để kiểm soát thông tin Google thu thập cho dù bạn có đăng nhập vào một Tài khoản Google hay không, bao gồm:

 • Các tùy chọn cài đặt trình duyệt: Ví dụ: bạn có thể định cấu hình trình duyệt để cho biết thời điểm Google đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể định cấu hình trình duyệt để chặn tất cả các cookie từ một miền cụ thể hoặc tất cả các miền. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các dịch vụ của chúng tôi hoạt động đúng cách nhờ có cookie, chẳng hạn như để ghi nhớ các tùy chọn ngôn ngữ của bạn.
 • Các tùy chọn cài đặt cấp thiết bị: Thiết bị của bạn có thể có các tùy chọn kiểm soát xác định thông tin chúng tôi thu thập. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt vị trí trên thiết bị Android.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Các trường hợp bạn chia sẻ thông tin của mình

Nhiều dịch vụ của chúng tôi cho phép bạn chia sẻ thông tin với người khác và bạn nắm quyền kiểm soát cách chia sẻ. Ví dụ: bạn có thể chia sẻ công khai video trên YouTube hoặc có thể quyết định giữ các video của bạn ở chế độ riêng tư. Xin nhớ rằng khi bạn chia sẻ công khai thông tin, nội dung của bạn có thể truy cập được thông qua các công cụ tìm kiếm, bao gồm cả Google Tìm kiếm.

Khi bạn đã đăng nhập và tương tác với một số dịch vụ của Google, chẳng hạn như để lại nhận xét về một video trên YouTube hoặc đánh giá một ứng dụng trong Play, tên và ảnh của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh hoạt động của bạn. Chúng tôi cũng có thể hiển thị thông tin này trong các quảng cáo tùy vào tùy chọn cài đặt Xác nhận được chia sẻ của bạn.

Các trường hợp Google chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Có sự đồng ý của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google khi được bạn cho phép. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Google Home để đặt chỗ thông qua một dịch vụ đặt chỗ, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép trước khi chia sẻ tên hoặc số điện thoại của bạn với nhà hàng. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn các quyền kiểm soát để xem xét và quản lý những ứng dụng cũng như trang web của bên thứ ba mà bạn đã cấp quyền truy cập vào dữ liệu trong Tài khoản Google của bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.

Với quản trị viên tên miền

Nếu bạn là học sinh/sinh viên hoặc làm việc cho một tổ chức sử dụng các dịch vụ của Google, thì quản trị viên miền và các đại lý quản lý tài khoản của bạn sẽ có quyền truy cập vào Tài khoản Google này. Họ có thể:

 • Truy cập và lưu lại thông tin lưu trữ trong tài khoản của bạn, chẳng hạn như email của bạn
 • Xem số liệu thống kê liên quan đến tài khoản của bạn, chẳng hạn như số lượng ứng dụng bạn cài đặt
 • Thay đổi mật khẩu tài khoản của bạn
 • Tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào tài khoản của bạn
 • Nhận thông tin tài khoản của bạn nhằm tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ
 • Hạn chế khả năng xóa hoặc chỉnh sửa thông tin hay các tùy chọn cài đặt bảo mật của bạn

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình và các doanh nghiệp hoặc cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn và tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng như mọi biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để họ giúp chúng tôi vận hành các trung tâm dữ liệu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện quy trình kinh doanh nội bộ của chúng tôi cũng như hỗ trợ thêm cho khách hàng và người dùng. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để họ giúp chúng tôi đánh giá nội dung video trên YouTube vì sự an toàn của công đồng và phân tích cũng như nghe các mẫu âm thanh đã lưu của người dùng để giúp cải thiện công nghệ nhận dạng âm thanh của Google.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết một cách hợp lý để:

 • Tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ. Chúng tôi chia sẻ thông tin về số lượng và loại yêu cầu chúng tôi nhận được từ các chính phủ trong Báo cáo minh bạch của mình.
 • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung khỏi bị tổn hại theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai và với các đối tác của mình — chẳng hạn như các nhà phát hành, nhà quảng cáo, nhà phát triển hoặc các chủ sở hữu quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ công khai thông tin để hiển thị các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng cho phép các đối tác cụ thể thu thập thông tin từ trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho mục đích quảng cáo và đo lường bằng cách sử dụng các cookie của riêng họ hoặc những công nghệ tương tự.

Nếu Google tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn và thông báo cho những người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi tích hợp tính năng bảo mật vào các dịch vụ để bảo vệ thông tin của bạn

Tất cả các sản phẩm của Google đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Thông tin chi tiết chúng tôi có được từ việc duy trì các dịch vụ giúp chúng tôi phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro mà chúng tôi cho là bạn nên biết, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và hướng dẫn bạn thực hiện các bước để được bảo vệ tốt hơn.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn và Google khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin chúng tôi nắm giữ, bao gồm:

 • Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi truyền
 • Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
 • Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
 • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Google truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

XUẤT VÀ XÓA THÔNG TIN CỦA BẠN

Bạn có thể xuất một bản sao thông tin của mình hoặc xóa thông tin đó khỏi Tài khoản Google bất cứ lúc nào

Bạn có thể xuất một bản sao nội dung trong Tài khoản Google của mình nếu muốn sao lưu hoặc sử dụng nội dung này với một dịch vụ bên ngoài Google.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xuất dữ liệu của bạn

Để xóa thông tin của mình, bạn có thể:

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Xóa thông tin của bạn

GIỮ LẠI THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi giữ lại dữ liệu mà chúng tôi thu thập trong nhiều khoảng thời gian khác nhau tùy thuộc vào bản chất của dữ liệu, cách chúng tôi sử dụng dữ liệu và cách bạn thiết lập các tùy chọn cài đặt:

 • Một số dữ liệu bạn có thể xoá bất cứ khi nào bạn muốn, chẳng hạn như thông tin cá nhân hoặc nội dung bạn tạo hoặc tải lên, như ảnhtài liệu. Bạn cũng có thể xoá thông tin hoạt động đã lưu trong tài khoản của mình hoặc chọn tự động xoá sau một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu này trong Tài khoản Google của bạn cho đến khi bạn xoá hoặc chọn tự động xoá dữ liệu đó.
 • Sau một khoảng thời gian định sẵn, hệ thống sẽ tự động xóa hoặc ẩn danh các dữ liệu khác, như dữ liệu quảng cáo trong các tệp nhật ký trên máy chủ.
 • Chúng tôi lưu giữ một số dữ liệu cho đến khi bạn xóa Tài khoản Google của bạn, chẳng hạn như thông tin về tần suất bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi giữ lại một số dữ liệu trong khoảng thời gian dài khi cần thiết để phục vụ các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp, Ví dụ: để bảo mật, ngăn chặn hành vi lừa đảo và lạm dụng hoặc lưu giữ sổ sách tài chính.

Khi bạn xóa dữ liệu, chúng tôi tuân theo một quy trình xóa để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dữ liệu của bạn khỏi các máy chủ của chúng tôi một cách an toàn, hoặc chỉ giữ lại dữ liệu dưới dạng ẩn danh. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các dịch vụ của mình sẽ bảo vệ thông tin trước hành vi xóa do vô tình hay cố ý. Do vậy, có thể có độ trễ giữa thời điểm bạn xóa nội dung nào đó và thời điểm các bản sao của nội dung này được xóa khỏi các hệ thống đang hoạt động và sao lưu của chúng tôi.

Bạn có thể đọc thêm về các khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu của Google, bao gồm cả thời gian chúng tôi cần để xóa thông tin của bạn.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

TUÂN THỦ VÀ HỢP TÁC VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ

Chúng tôi thường xuyên xem xét Chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách này.

Truyền dữ liệu

Chúng tôi duy trì các máy chủ trên khắp thế giới và thông tin của bạn có thể được xử lý trên các máy chủ đặt ở bên ngoài quốc gia bạn sinh sống. Luật bảo vệ dữ liệu khác nhau giữa các quốc gia, trong đó một số luật cung cấp mức độ bảo vệ cao hơn so với các luật khác. Bất kể thông tin của bạn được xử lý ở đâu, chúng tôi đều áp dụng cùng biện pháp bảo vệ mô tả trong chính sách này. Chúng tôi cũng tuân thủ một số khung pháp lý nhất định liên quan đến việc truyền dữ liệu.

Khi nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách liên hệ với người đưa ra khiếu nại này. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về việc truyền dữ liệu của bạn mà chúng tôi không thể giải quyết trực tiếp với bạn.

GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH NÀY

Thời điểm áp dụng chính sách này

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do Google LLC và các đơn vị liên kết của Google LLC cung cấp, bao gồm cả YouTube, Android và những dịch vụ được cung cấp trên các trang web bên thứ ba, chẳng hạn như các dịch vụ quảng cáo. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho:

 • Các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi
 • Các dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web có thể bao gồm các dịch vụ của Google mà chính sách này áp dụng, hoặc những sản phẩm hay trang web được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi

Các thay đổi đối với chính sách này

Đôi khi, chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Chúng tôi luôn nêu rõ ngày phát hành các thay đổi gần đây nhất và cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản đã lưu trữ để bạn xem xét. Nếu đó là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thông báo dễ thấy hơn (với một số dịch vụ nhất định, bao gồm cả thông báo qua email về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật).

CÁC THỰC TIỄN VỀ BẢO MẬT CÓ LIÊN QUAN

Các dịch vụ cụ thể của Google

Những thông báo bảo mật sau cung cấp thêm thông tin về một số dịch vụ của Google:

Nếu bạn là thành viên của một tổ chức sử dụng Google Workspace hoặc Google Cloud Platform, hãy tìm hiểu cách các dịch vụ này thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong Thông báo về quyền riêng tư của Google Cloud.

Các tài nguyên hữu ích khác

Những liên kết sau nêu bật các tài nguyên hữu ích để bạn tìm hiểu thêm về các thực tiễn và cài đặt bảo mật của chúng tôi.